Ankara atiksu aritma sistemleri

Atık Su Arıtma Sistemleri Nasıl Çalışır?

Atık su arıtma sistemleri nasıl çalışır? Konusu teknolojinin gelişmesine paralel olarak araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bilindiği üzere gelişen dünya düzeninde her sistem yenilenmeye başlamıştır. Bu yenilenmeye paralel olarak atık su arıtma mekanizmaları da son hız gelişme göstermektedir.

Atık su arıtma sistemleri nasıl çalışır? Özellikle yıllar içerisinde hızla artan dünya nüfusu artmakta ve bu durum farklı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu durumun yanı sıra yerleşim yerlerinin de sıklıkla artması hızla artan nüfusun tüketim ihtiyacı artan bu sorunlar arasında sayılabilir.

Yukarıda yer alan bilgiye paralel olarak belirtmek gerekir ki artan yerleşim yerlerine paralel olarak sanayi tesisleri de artış göstermektedir. Bu tarz alanlarda sıklıkla kullanılarak atık haline dönüşen maddelerin doğaya kontrolsüz olarak verilmesi de doğal çevreye zarar vermektedir. Olumsuz bir sistem sunan bu durum, doğal dengenin bozulmasına sebep olduğu gibi canlı yaşamını da olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda canlı yaşamına da birçok olumsuz etkisi olduğunu belirtmek son derece normal olacaktır.

Nesnel bir bilgi olarak sanayi tesisleri, evler gibi yerlerde insanların kullanarak kirlettikleri sular atık su olarak tanımlanabilir. Meydana gelen atık sular zaman içerisinde çeşitli yüzey suları, sızıntı ve yağmur suları ile yer altı sularıyla karışır. Peki, atık su tekrar kullanılır mı?

Yukarıda yer alan soruya cevaben belirtmek gerekir ki atık suyun tekrar kullanımı, atık suyun arıtma verimliliğini arttırır ve daha sonra doğal ortamlara kirletici emisyonun azaltır. Bu noktada atık suların arıtılması ve geri kazanılmasındaki amaç var olan su kaynaklarının korunumu sağlamaktır. Atık su arıtma sistemleri de tamda bu noktada devreye girmektedir.

Atık su arıtma seviyesi çevreye karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sağlarken zararın en az seviyeye indirilmesini sağlamaktadır. Özellikle son zamanlarda gelişen teknoloji ile arıtma teknolojisinin de gelişmesi sağlanmıştır. Bu sistem ile atık sular doğaya arıtılarak deşarj edilmekte hatta artık arıtılmış suların kalitesi arttırılarak bazı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır.

Atık su arıtma sistemleri nasıl çalışır?

Atık su tesislerinin her geçen gün artmasına paralel olarak doğaya salınan atık su miktarını büyük bir ölçüde azaltmıştır. Bahsedilen bu durumun sağladığı faydaları düşünsenize. Tamda bu konuda Bamax Arıtma olarak sizler için donanımlı bir hizmet sağlamaktayız

Sahip olacağınız atık su arıtma sistemleri canlıların yaşamını tehdit eden su kirliliğinin büyük oranda önüne geçilmesi için oldukça önemlidir.

Atık su Arıtma Sistemleri Nasıl Çalışır?

Atık Su Arıtma Sistemi

Atık su arıtma sistemleri nasıl çalışır?

Yukarıda yer alan başlıkta detaylı bir şekilde anlatıldığı üzere atık su arıtma sistemi, son derece büyük bir öneme sahiptir. Özellikle nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerinde, sanayi kuruluşlarında, hastanelerde, okullarda kısacası suyun kullanılarak kirletildiği her yerde kurulması gereken bir ihtiyaçtır diyebiliriz. Atık su çeşitleri arasında yer alan; evsel atık su, siyah su, endüstriyel atık su, soğutma suyu, temizlik işlemlerinde oluşan atık su, endüstriyel üretimde prosesten gelen atık su çevreye karşı büyük zararlar verebilir.

Yukarıda adı geçen atık su çeşitleri çevreye yeniden kazandırılarak oluşan tüm zararlar giderilmelidir. Özellikle içerisinde kirliliğe neden olan yabancı maddelerin değişik metotlarla (fiziksel, biyolojik, gelişmiş) atık sudan uzaklaştırıldığı birimlere sahip olmanız muazzam faydaları beraberinde getirecektir.

Tüm bilgilerden hareketle belirtmek gerekir ki atık su arıtma tesislerinin çalışma prensibi su kaynaklarından içme suyu arıtma tesislerine iletilen su öncelikle havalandırma havuzlarından geçirilerek başlamaktadır. Bu aşamada suyun çözülmüş oksijen konsantrasyonu artırılarak demir ve mangan oksidasyonu sağlanır. Aynı zamanda son derece önemli olan ve suda istenmeyen tat ve koku veren uçucu maddeler de uçurularak atmosfere verilir. Bu adımlar atık su arıtma sisteminin çalışma prensibini bize sunmaktadır.

Doğru ve profesyonel standartlara uygun arıtılmış atık sular, garantili ve sürdürülebilir su kaynağı olarak, yer altı sularını beslemek için kullanılabilir. Yukarıda yer alan bilgilerin yanı sıra belirtmek gerekir ki arıtma işlemi kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla yapılır. Aynı zamanda belirtmek gerekir ki ana atık su arıtma prosesleri şunlardır;

  • Izgara (ince veya kaba)
  • Ön çökeltim havuzu
  • Kimyasal veya biyolojik arıtma üniteleri
  • Son çökeltim havuzu ve dezenfeksiyon ünitesi.

Atık su arıtma sistemleri nasıl çalışır konusuna değindiğimiz yazımızı okuyarak detaylı bir bilgi erişimi sağlayabilirsiniz. Bamax Arıtma olarak bizimle iletişimde kalın! Ayrıca atık su arıtma nasıl yapılır konusunda fikir almak isterseniz makalemizi okuyunuz.

atıksu arıtma sistemi

Author

admindurmaz

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arabic AR English EN Turkish TR
Hemen Ara